Hålla ordning på kenneln

Att driva en kennel tar tid och det kräver också en hel del arbete. Man måste vara beredd på att ta ansvar för hundarna, fodring, träning, rastning och mycket annat. Till det ska också kennelns skötsel läggas. Utrymmena städar sig inte på egen hand.

Ploga och halkbekämpa

På en kennel är det i regel alltid personer eller hundar i rörelse. På vintern när det kommer snö och is som lägger sig på marken kan det bli en hel del att stå i, speciellt om ytan som måste tas omhand är stor. Med ett snöblad för ATV går det lättare och snabbare att ploga än om man ska göra det för hand. Dessutom sparar man sin rygg. Med fyrhjulingen kan man också sanda eller salta för att göra det säkrare att gå utomhus.

Städning inomhus

Oavsett om man har kenneln i hemmet, eller om man har den i en separat byggnad bör man vara medveten om att det krävs en hel del städning för att hålla allt hygieniskt. Hundar kan vara känsliga för starka rengöringsmedel och valpar kan råka än värre ut. Därför kan det vara klokt att städa med husmorstips av olika slag. Då slipper man ofta helt kemikalier, och man kan istället rikta in sig på en mer miljövänlig och hundvänlig städning.

Om det sedan skulle behövas lite starkare kemikalier kan det vara bra att använda dem när hundarna inte befinner sig inomhus.

Ordning på kennelns saker

På en kennel bör det inte ligga massor av saker och skräpa överallt. En så enkel sak som en plastpåse som ligger på golvet kan orsaka hemska olyckor. Det kan antingen vara så att man halkar på dem, eller så kan en hund fastna i påsen. Det kan rent av vara så illa att hunden kvävs av påsen.

Minskad smittspridning och skaderisk

När det gäller större kennlar som föder upp mer än tre kullar per år måste de ha tillstånd av Länsstyrelsen för att få driva sin verksamhet. För att tillståndet ska ges måste vissa hygienregler och storleksstandarder vara uppfyllda. Kennelägaren ska också ha tillräckliga kunskaper för att driva kenneln. Det här är också något som minskar risken för att smitta ska spridas i kenneln.

Det är också viktigt att man minimerar skaderisken för både människor och djur i kenneln. Det får till exempel inte finnas utstickande spikar eller vassa plåtbitar som man kan göra sig illa på.

Ett mer seriöst intryck

Om en inspektion görs av en hundkennel och den visar på brister kan ägaren få lägga ner sin verksamhet. Att hålla ordning på kenneln ger ett seriöst intryck, och det bör man alltid ha i åtanke, oavsett om man har några planerade besökare till kenneln eller inte.

Leave a Comment

mts_howto