Hunden- En trogen och hjälpsam följeslagare sedan början

Att hunden är ”människans bästa vän” är säkert något vi alla har hört, eller till och med upplevt. Med sina rötter hos de domesticerade vargflockarna har hundar, enligt arkeologiska fynd, levt sida vid sida med människan sedan år 30 000 före vår tideräkning. I regel råder det (likt inom många andra historiska områden) delade meningar kring de evolutionära uppgifterna i form av exakta årtal och geografisk spridning. Men majoriteten av den fastställda forskningen tyder på att hunden sökte människans sällskap och bekräftelse tidigt. Vissa källor påvisar att kopplingen skedde i samband med den europeiska istiden då vargflockar ska ha sökt människans sällskap och blivit tama för att kunna överleva de hårda och kalla förhållandena. Sedan dess har de tama flockarna expanderats och senare utvecklats till säregna hundraser som förekommer inom många vardagliga sammanhang.


Idag finns mellan 500 och 600 hundraser i världen. Då inräknas inte bara registrerade raser utan även de inhemska. Och likt de många olika raserna som existerar finns det1024px-collage_of_nine_dogs även många olika användningsområden för hundar. När man tänker på hundar tänker man förmodligen först och främst på en familjehund. En sådan som spenderar majoriteten av sin tillvaro på golvet nedanför tv-soffan, i kopplet under morgon- och kvällspromenaden och förmodligen vid matskålen. Men hunden används även flitigt inom många yrkessammanhang. En stor det av vår statliga säkerhet bygger på hundens långt utvecklade sinnen. Vid offentliga tillställningar, ofta förknippade med politik, krävs det till exempel förundersökningar av ett specifikt område. Med hjälp av polishundar och deras välutvecklade luktsinne kan de söka efter eventuella sprängmedel i närheten. På flygplatser och inom andra gränsbevakande sammanhang kan de känna lukter av olagligt gods i form av till exempel narkotika. De används även flitigt inom jaktsammanhang och transportsammanhang samt som brukshundar i form av till exempel assistanshundar. Assistanshundar är oerhört viktiga för människor med funktionsnedsättningar i form av försämrad hörsel eller syn. Det finns givetvis även en mängd olika hobbyrelaterade användningar för hunden i form av till exempel hundsport och hundutställningar. Man kan onekligen konstatera att hunden inte bara är en trogen vän utan även erbjuder många tjänster som underlättar för människans vardag.

Leave a Comment

mts_howto