Kennlar – hundmarknadens kärna


I samband med den neolitiska revolutionen som ägde rum för cirka 10 00 år sedan, påbörjades den selektiva aveln av filo-boxerhundar. Som följd av detta kom allt fler hundraser att utvecklas och marknaden för hundköpare, samt säljare, växte. I och med detta blev det allt vanligare att privatpersoner födde upp hundar och sålde dessa vidare. Av de ungefär 600 hundraser som finns i världen, förekommer cirka 300 i Sverige. De olika varianterna är många och skiljer sig åt, allt från kroppsbyggnad, färg och form till skall, fysisk kompetens och personlighet. Urvalet är brett vilket lätt kan bli vilseledande om man funderar på att skaffa hund för första gången. Det smidigaste tillvägagångssättet är att diskutera saken med någon som är insatt och har mycket erfarenhet. När man väl har bestämt sig för vilken sorts hund man kan tänka sig att skaffa brukar man ofta kontakta en kennel.

En kennel definieras som en anläggning för uppfödning av hundar. Kennlar bedrivs ofta av privatpersoner vars huvudsakliga intresse involverar hundar. I regel anses en kennel vara av seriös sort om den är medlem i någon form av kennelklubb, d.v.s. en registrerad förening som har ett visst antal kriterium som ska uppfyllas för att en kennel ska godkännas som officiell medlem i klubben. En av de större kennelklubbarna som finns i Sverige är Svenska Kennelklubben (SKK). Klubben bildades 1889 av Adolf Patrik Hamilton, en svensk greve, och hade då som huvudsakligt mål att främja avel av rasrena hundar, samt att utbilda blivande hundägare och intresserade om hundens fostran och vård. Detta skiljer sigaramis-briard inte oerhört mycket från det nutida generella syftet med kennlar.

Beroende på vilken sorts hund man planerar att skaffa bör man vända sig till en specifik sorts kennel. Detta påverkas även av huruvida man är intresserad av att köpa en renrasig hund. Ju finare stamtavla, desto mer får man i regel betala. Blandrashundar är inte lika dyra som renrasiga hundar men kräver ofta färre veterinärbesök och är allmänt friskare. Det man bör ha i främsta åtanke vid köp av hund är dock vilka aktiviteter man vill dela med sin hund. Olika sorters hundar kan vara mer respektive mindre fördelaktiga i olika sammanhang. Det bästa tillvägagångssättet är att rådfråga någon med erfarenhet och kunskap.

Leave a Comment

mts_howto