Att starta en kennel

Funderar du på att börja bedriva avel med din hund, bli hunduppfödare och starta en kennel? Om du älskar din hund i synnerhet och hundens ras i allmänhet, kan det vara ett av de bästa besluten du tar, eftersom hunden blir ditt heltidsjobb. Du måste dock vara beredd på att du kommer att få arbeta dygnet runt, sju dagar i veckan, för en lön som antagligen är betydligt mindre än du hade innan. Till skillnad från många andra jobb kan du nämligen inte lämna kenneln när du går hem – du lever och bor tillsammans med dina hundar, och således även tillsammans med ditt jobb.

Du måste som kennelägare också räkna med att du kommer att få ökade levnadskostnader, inte bara på grund av hundmat och annat som måste inköpas till hundarna regelbundet, utan också på grund av det ökade slitage det innebär att hålla ett flertal hundar i ens hem. Du kan till exempel komma att behöva byta ut fönster som går sönder, golv som slits ut och soffor och mattor som tuggas av valpar. På grund av detta är det alltid viktigt att du som kennelägare har en ekonomisk buffert att ta av när extra utgifter såsom dessa uppstår. Du kan dessutom behöva en ekonomisk buffert för att kunna betala vaccinationer och andra utgifter som uppstår när en ny valpkull kommer, innan du kan få betalt för valparna från de nya ägarna vid överlämningen.

Om ändå känner att du är redo att anta den utmaning det är att starta en kennel, är det första du bör göra att läsa på så mycket du kan om din hundras och om vilka regler som gäller kring uppfödning och kennlar. En bra början kan vara att titta på RAS, det vill säga den rasspecifika avelsstrategin, för just din hundras. RAS är ett dokument där rasklubben beskriver hur rasens avelsläge ser ut just nu, och vilka mål klubben har för avel inom rasen. De har också satt ihop en strategi för hur man ska nå de målen. Detta kan vara en bra riktlinje för huruvida du och din tik passar som kennelmaterial: är den valpkull du har tänkt dig i linje med klubbens mål och strategier? Kommer ni att kunna bidra till rasens utveckling genom er avel?animal-portrait-234836_960_720

Det är självklart också viktigt att läsa på de regler som Svenska Kennelklubben har kring driften av en kennel. Alla som är medlemmar i Svenska Kennelklubben är skyldiga att följa dessa regler, som bland annat behandlar avelsetik, uppfödaretik och försäljningsregler.

Det kan också vara en bra idé att tidigt börja fundera på ett namn för din kennel. Man behöver inte registrera ett namn för sin första kull, men när man registrerar sin tredje valpkull måste man också registrera ett kennelnamn. Det är viktigt att tänka igenom sitt namnval av två anledningar: dels för att namnet kommer att stå som prefix framför valparnas namn i deras registreringsbevis, dels för att ett namnbyte bara kan ske genom att betala en avgift. Efter att ett namnbyte har registrerats en gång kan man inte byta namn igen.

Om man tar sig igenom allt detta är dock belöningen ett liv som kretsar kring ens hund och dennes välmående, genom träning, utställningar, promenader och lek. Älskar man hundar ter sig detta sannolikt som en drömtillvaro, trots allt slit det också innebär.

Leave a Comment

mts_howto