Hundens historia

Hunden har varit en del av det mänskliga samhället länge och kallas idag för människans bästa vän. Djuret är en intim och nära följeslagare i många hem över hela världen och återfinns även i urbana hem och miljöer. Hur kommer det sig då att människan och hunden utvecklade den här relationen? Alla hundar härstammar från vargen och människans process att tämja detta djur har pågått länge, men var vi först träffades är ännu okänt. Forskarna debatterar fortfarande om vi först kom i kontakt med vargarna i Kina, Mellanöstern eller Europa. Även årtalet för våra första möten är ännu oklart, men det rör sig om tusentals år. Hur domesticerades då vargen?

Olika teorier råder

En teori säger att det var människorna som tog hand om vargungar för att använda till olika syften, t.ex. som vakter, jaktkamrater eller sällskap. En annan teori menar att det var vargarna som valde att komma till människorna, för att vi lät dem ta del av våra jakt- och matrester. På det sättet blev vi accepterade som en del i deras flock och de valde själva att leva med oss. Människan och hunden har en lång historia tillsammans och idag har vi avlat fram hundar som knappt har något spår av vargarna kvar. Det var för att få fram olika egenskaper som vi avlade hundarna.

Selektiv avel för människans behov

En hund som var stor och stark kunde till exempel paras med en hund som var extra uthållig för att få fram en mycket duktig arbetshund. På samma sätt kan en underdånig och blyg hund ha tagits till vara på, för att bli en sällskapshund. Det är dock inte bara genom selektiv avel som hunden har förändrats från sin ursprungliga form. Även kosthållningen verkar ha förändrat hundarna från vargar till deras nuvarande form. Något som är intressant är att dagens hundvalpar fortfarande är ganska lika vargar. Men vargbeteendet utvecklas inte vidare, vilket innebär att den fullvuxna moderna hunden kan liknas med en mycket barnslig varg.

Leave a Comment

mts_howto